உண்மையில் உண்மையான 12 கலப்பின விலங்குகள்

கலப்பின விலங்கு என்றால் என்ன? இது கட்டுக்கதைகளிலும் புராணங்களிலும் மட்டுமே இருக்கும் ஒரு உயிரினமா? இல்லை! உண்மையில், பல குறுக்கு வளர்ப்பு விலங்குகள் உண்மையானவை!

கலப்பின விலங்குகள் பொதுவாக சிங்கங்கள் மற்றும் புலிகள் போன்ற இரண்டு ஒத்த விலங்குகளுக்கு இடையிலான உடலுறவின் இனப்பெருக்க விளைவாகும். ஆய்வக கலப்பின விலங்குகளும் உள்ளன. விஞ்ஞானிகள் இந்த செயல்முறையை 'சோமாடிக் கலப்பினமாக்கல்' என்று அழைக்கின்றனர், மேலும் இது பெற்றோரிடமிருந்து பயனுள்ள பண்புகளுடன் புதிய உயிரினங்களை உருவாக்க மரபணுக்களைக் கையாள அனுமதிக்கிறது.

நம்பமுடியாத கலப்பின விலங்குகளின் 12 உண்மையான எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு கீழே உள்ள பட்டியலைப் பாருங்கள்.

1. புலி: ஆண் சிங்கம் மற்றும் பெண் புலி கலப்பின விலங்கு

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்