ஏரிடேல் டெரியர்

ஏரிடேல் டெரியர் அறிவியல் வகைப்பாடு

இராச்சியம்
விலங்கு
பைலம்
சோர்டாட்டா
வர்க்கம்
பாலூட்டி
ஆர்டர்
கார்னிவோரா
குடும்பம்
கனிடே
பேரினம்
கேனிஸ்
அறிவியல் பெயர்
கேனிஸ் லூபஸ்

ஏரிடேல் டெரியர் பாதுகாப்பு நிலை:

பட்டியலிடப்படவில்லை

ஏரிடேல் டெரியர் இருப்பிடம்:

ஐரோப்பா

ஏரிடேல் டெரியர் உண்மைகள்

தனித்துவமான அம்சம்
நீண்ட முகவாய் மற்றும் சதுர உடல்
மனோபாவம்
நட்பு, தகவமைப்பு மற்றும் தைரியமான
பயிற்சி
மிகவும் எளிதானது
டயட்
ஆம்னிவோர்
சராசரி குப்பை அளவு
8
வகை
டெரியர்
பொது பெயர்
ஏரிடேல் டெரியர்
கோஷம்
மிகவும் புத்திசாலி, சுயாதீனமான மற்றும் வலுவான எண்ணம் கொண்டவர்!
குழு
நாய்

ஏரிடேல் டெரியர் உடல் பண்புகள்

நிறம்
  • பிரவுன்
  • கருப்பு
  • அதனால்
தோல் வகை
முடி

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்