காகிதத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு

காகித தொழிற்சாலை

காகித தொழிற்சாலை

பண்டைய எகிப்தியர்களால் பாப்பிரஸ் செடியின் தண்டுகளிலிருந்து முதல் தாள் தயாரிக்கப்பட்டதால், இது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான பொருட்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கிலாந்தில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் 11 மில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமான காகிதங்களில், சுமார் 5 மில்லியன் டன்கள் நாடு முழுவதும் நிலப்பரப்பு தளங்களில் கொட்டப்படுகின்றன.

காகித தயாரிப்புகளின் பரந்த கழிவுகள் மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் அக்கறை கொண்டவை என்றாலும், உண்மையில் காகிதத்தை உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் மூன்று நிலைகள் உள்ளன, அவை நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகில் குறிப்பிடத்தக்க எதிர்மறையான தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன. உலகளாவிய தேவைக்குத் தேவையான 300 மில்லியன் டன் காகிதங்களை வழங்குவதற்காக முதன்மையாக பழைய வளர்ச்சி காடுகளிலிருந்து 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஏக்கர் மரங்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து அறுவடை செய்யப்படுகின்றன.

காகிதத்திற்கான மரம்

காகிதத்திற்கான மரம்

காகிதத்திற்காக மரங்களை பதிவு செய்வது தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் மீது கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் இது செயல்பாட்டின் ஆரம்பம் மட்டுமே. காகிதத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு இதற்கு ஏராளமான நீர் தேவைப்படுகிறது (இது தண்ணீரின் மூன்றாவது பெரிய தொழில்துறை பயனராகும்), மேலும் அதிக நச்சு இரசாயனங்கள் பெரும்பாலும் காகிதத்தை வெள்ளை வெளுக்கப் பயன்படும் குளோரின் கலவைகள் போன்றவை சேர்க்கப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 200 மில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமான அபாயகரமான பொருட்கள் காற்றிலும் நீரிலும் வெளியிடப்படுகின்றன என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, காகித உற்பத்தி பசுமை இல்ல வாயுக்களின் நான்காவது பெரிய தொழில்துறை உமிழ்ப்பாளராக உள்ளது. தூய்மையான காற்று மற்றும் நீர் சட்டங்களின் நிலைமை மேம்பட்டு வருகின்ற போதிலும், குறைவான கழிவுகள் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக நுகர்வோரால் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் உள்ளது.

FSC லோகோ

FSC லோகோ

குறைந்தபட்சம் 30% மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களைக் கொண்ட அச்சிடும் காகிதம் மற்றும் உறைகளை வாங்குவதன் மூலம், மற்றும் 100% மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட காகிதத்தைப் பயன்படுத்தும் கழிப்பறை ரோல் மற்றும் திசுக்கள் போன்ற வீட்டுப் பொருட்கள் குறைவான மரங்களை உள்நுழைய வேண்டும் என்பதாகும், அதே நேரத்தில் காகித தயாரிப்புகளில் FSC சின்னத்தைத் தேடுவது உதவுகிறது உலகெங்கிலும் மிகவும் நிலையான நிர்வகிக்கப்படும் காடுகளை ஊக்குவிக்கவும்.

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

பிரபல பதிவுகள்

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் விலங்குகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகள் விலங்குகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன

செய்திகளில்: வடக்கு வெள்ளை காண்டாமிருக மக்கள் தொகை ஆறு வரை

செய்திகளில்: வடக்கு வெள்ளை காண்டாமிருக மக்கள் தொகை ஆறு வரை

சிறுத்தை பூனை

சிறுத்தை பூனை

ஐரோப்பிய காட்டு பூனைகள்

ஐரோப்பிய காட்டு பூனைகள்

மர்ம நோயால் அச்சுறுத்தப்பட்ட நாய்கள்

மர்ம நோயால் அச்சுறுத்தப்பட்ட நாய்கள்

செய்திகளில்: குருட்டு ஒராங்குட்டான் தரை உடைக்கும் நடவடிக்கைக்குப் பிறகு காட்டுக்குத் திரும்புகிறது

செய்திகளில்: குருட்டு ஒராங்குட்டான் தரை உடைக்கும் நடவடிக்கைக்குப் பிறகு காட்டுக்குத் திரும்புகிறது

இந்த ஆண்டு எகோல்ஸில்

இந்த ஆண்டு எகோல்ஸில்

மிக நீண்ட காலம் வாழும் விலங்குகள்: 188 ஆண்டுகள் முதல் அழியாதது வரை!

மிக நீண்ட காலம் வாழும் விலங்குகள்: 188 ஆண்டுகள் முதல் அழியாதது வரை!

எங்கள் தோற்றம் சவால்

எங்கள் தோற்றம் சவால்

கிரீன்லாந்து நாய்

கிரீன்லாந்து நாய்