சிறந்த பிரிட்டிஷ் காளான்கள்

(c) A-Z-Animals.comவானிலை குளிர்ச்சியாகவும் ஈரப்பதமாகவும், மரங்களிலிருந்து இலைகள் வேகமாக மறைந்து வருவதால், வனவிலங்கு உலகில் வாழ்வின் அறிகுறிகள் குறைந்து வருவதாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு ஆகியவற்றின் கம்பளத்தின் அடியில், ஒரு புதிய வாழ்க்கை தொகுப்பு செழித்து வருகிறது.

உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான வெவ்வேறு வகையான பூஞ்சைகள் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது, அவை பலவிதமான வடிவங்கள், அளவுகள் மற்றும் வண்ணங்களில் காணப்படுகின்றன, மேலும் இங்கிலாந்தில் மட்டும் 3,000 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான காளான்கள் மற்றும் டோட்ஸ்டூல்கள் காணப்படுகின்றன, பார்க்க ஏராளமானவை உள்ளன ஆண்டின் இந்த நேரத்தில் வெளியே.

(c) A-Z-Animals.comவனப்பகுதிகள், பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்களில் காணப்படும் காளான்களின் வடிவம் பெரும்பாலும் தங்கள் விதைகளை எவ்வாறு சிதறடிக்கின்றன என்பதற்கான இரகசியங்களை விட்டுவிடும் என்று கருதப்படுகிறது. தொப்பி வீசும் பூஞ்சை எனப்படும் ஒரு இனம் அதன் வித்திகளை அடர்த்தியான இலைக் குப்பைகளில் சிறிய இடைவெளிகளின் மூலம் 20,000 மடங்கு ஈர்ப்பு எனக் கூறப்படும் முடுக்கம் மூலம் வெளியேற்றுகிறது.

காளான்கள் மற்றும் டோட்ஸ்டூல்கள் இங்கிலாந்து மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல விலங்கு இனங்களுக்கு நம்பமுடியாத முக்கியமான உணவு ஆதாரத்தை வழங்குகின்றன, அதோடு அவற்றின் பூர்வீக சூழல் அமைப்புகளின் ஆரோக்கியமான செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

(c) A-Z-Animals.comஇருப்பினும், சில இனங்கள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு ஆபத்தானவை, அவை உண்ணப்பட்டால், குறிப்பாக மக்களால் கூட ஆபத்தான விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். இங்கிலாந்தில் 14 வெவ்வேறு வகையான விஷ காளான்கள் உள்ளன, இதில் டெத் கேப் டோட்ஸ்டூல் உள்ளது, இது நம்முடைய மிகவும் உண்ணக்கூடிய சில உயிரினங்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது. ஆகையால், காடுகளில் உள்ள காளான்களுக்கான வேட்டையாடுதல் பல்வேறு காளான் இனங்களை அடையாளம் காண்பதில் மிகவும் திறமையானவர்களால் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்