நீர்யானை

ஹிப்போபொட்டமஸ் அறிவியல் வகைப்பாடு

இராச்சியம்
விலங்கு
பைலம்
சோர்டாட்டா
வர்க்கம்
பாலூட்டி
ஆர்டர்
ஆர்டியோடாக்டைலா
குடும்பம்
நீர்யானை
பேரினம்
நீர்யானை
அறிவியல் பெயர்
ஹிப்போபொட்டமஸ் ஆம்பிபியஸ்

நீர்யானை பாதுகாப்பு நிலை:

பாதிக்கப்படக்கூடிய

நீர்யானை:

ஆப்பிரிக்கா

நீர்யானை வேடிக்கையான உண்மை:

இளஞ்சிவப்பு எதிர்ப்பு பாக்டீரியா வியர்வை உள்ளது!

நீர்யானை உண்மைகள்

இரையை
புல், தானிய, பூக்கள்
இளம் பெயர்
சதை
குழு நடத்தை
  • கூட்டம்
வேடிக்கையான உண்மை
இளஞ்சிவப்பு எதிர்ப்பு பாக்டீரியா வியர்வை உள்ளது!
மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள் தொகை அளவு
150,000
மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்
வேட்டை மற்றும் வாழ்விட இழப்பு
மிகவும் தனித்துவமான அம்சம்
தலைக்கு மேல் காதுகள், கண்கள் மற்றும் நாசி
மற்ற பெயர்கள்)
பொதுவான ஹிப்போபொட்டமஸ், நீர் குதிரை
கர்ப்ப காலம்
240 நாட்கள்
வாழ்விடம்
ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் ஈரநிலங்கள்
வேட்டையாடுபவர்கள்
லயன்ஸ், ஹைனாஸ், முதலைகள்
டயட்
மூலிகை
சராசரி குப்பை அளவு
1
வாழ்க்கை
  • இரவு
பொது பெயர்
நீர்யானை
இனங்கள் எண்ணிக்கை
1
இடம்
துணை-சஹாரா ஆப்பிரிக்கா
கோஷம்
இளஞ்சிவப்பு எதிர்ப்பு பாக்டீரியா வியர்வை உள்ளது!
குழு
பாலூட்டி

நீர்யானை இயற்பியல் பண்புகள்

நிறம்
  • பிரவுன்
  • சாம்பல்
  • கருப்பு
  • இளஞ்சிவப்பு
தோல் வகை
தோல்
உச்ச வேகம்
30 மைல்
ஆயுட்காலம்
40 - 50 ஆண்டுகள்
எடை
1 டன் - 4.5 டன் (2,200 பவுண்டுகள் - 9,900 பவுண்டுகள்)
நீளம்
2 மீ - 5 மீ (6.5 அடி - 16.5 அடி)
பாலியல் முதிர்ச்சியின் வயது
6 - 14 ஆண்டுகள்
பாலூட்டும் வயது
18 மாதங்கள்

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்