நைலின் முக்கியத்துவம்

The Fertility Of The Nile   <a href=

கருவுறுதல்
நைல்


உலகின் நதிகள் நமது கிரகத்தின் அடிப்படை செயல்பாட்டிற்கு இன்றியமையாதவை மட்டுமல்ல, அவை எல்லா இடங்களிலும் மனித நாகரிகங்களுக்கு முக்கியமானவை என்பதை நிரூபித்துள்ளன. வட ஆபிரிக்கா வழியாக பாயும் நைல் நதி மிக நீளமான, மற்றும் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாகும், மேலும் இது விவசாயத்திற்கு மிகச்சிறந்த வளமான வண்டல் என்று நன்கு அறியப்பட்டதாகும்.

நைல் நதியின் சரியான ஆதாரம் பல ஆண்டுகளாக விவாதத்திற்கு உட்பட்டது, ஆனால் இப்போது அதன் ஆரம்ப மூலத்தை தெற்கு ருவாண்டாவில் காணலாம் என்று பலர் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். வெள்ளை நைல் என்று அழைக்கப்படும் இந்த நதியின் பகுதி, தான்சானியா, விக்டோரியா ஏரி, உகாண்டா மற்றும் சூடான் வழியாக பாய்கிறது, அங்கு அது நீல நைல் என அழைக்கப்படும் கிழக்கில் பாயும் சிறிய துணை நதியுடன் இணைகிறது, மேலும் இருவரும் ஒன்றாக வடக்கே பாய்கின்றனர்.


பாடநெறி
நைல்

அது எகிப்தை அடைந்ததும், நதி நாடு முழுவதும் பாய்கிறது, அது மத்தியதரைக் கடலுக்குள் மிகப்பெரிய டெல்டாவை அடையும் வரை, அதன் 6,695 கி.மீ நீண்ட பயணத்தை முடிக்கிறது. எகிப்தில் குறிப்பாக, நைல் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இன்று பெரும்பாலான நகரங்கள் அதனுடன் கட்டப்பட்டுள்ளன, மேலும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பண்டைய வரலாற்று தளங்களும் அதன் வங்கிகளுக்கு அருகில் காணப்படுகின்றன.

நைல் அதன் பெயரை பள்ளத்தாக்கு என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து பெறுகிறதுநீலோஸ்நில பாசனம் மற்றும் போக்குவரத்து, பாப்பிரஸ் நாணல் வளர்ப்பு வரை அதனுடன் வாழும் மக்களுக்கு பல பயன்கள் உள்ளன. இன்று இது 360 மில்லியன் மக்களை ஆதரிக்கிறது, மேலும் ஏராளமான நைல் முதலை, கிட்டத்தட்ட 1,000 வகையான மீன்கள் மற்றும் 300 பறவைகள் உட்பட இப்பகுதியில் பூர்வீகமாக இருக்கும் ஏராளமான விலங்குகள்.

பூர்வீக நைல் முதலை

நேட்டிவ் நைல்
முதலை

இருப்பினும், ஆப்பிரிக்க வெப்பம் மற்றும் மழை பற்றாக்குறை காரணமாக, நைல் அதன் நீரின் பெரும்பகுதியை ஆவியாதல் இழக்கிறது, மேலும் கவலைக்குரிய கணிப்புகள் 2000 மற்றும் 2025 க்கு இடையில், உலகின் மிக நீளமான மற்றும் மிக முக்கியமான ஆறுகளில் 80% வரை இழக்கக்கூடும் அதிகரித்து வரும் உலக வெப்பநிலை காரணமாக இது நீர். இது சார்ந்துள்ள எல்லா உயிர்களிலும் பேரழிவு தரக்கூடிய விளைவை ஏற்படுத்தும்.

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்