ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குரங்கின் புதிய இனங்கள்

(இ) ஜான் ஏ. ஹார்ட்ஒரு உள்ளூர் கிராமத்தில் செல்லப்பிராணியாக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பெண்ணை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்ததை அடுத்து, மத்திய ஆப்பிரிக்காவின் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசின் தொலைதூர பகுதியில் ஒரு புதிய வகை குரங்கு (28 ஆண்டுகளில் இரண்டாவது) கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பழைய உலக குரங்குகளின் கெனான் குழுவில் உறுப்பினராக அறியப்பட்ட இந்த புதிய இனம் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு அறியப்படுகிறதுலெசுலாலோமானி நதிக்குப் பிறகு செர்கோபிதேகஸ் லோமமென்சிஸ் என்ற அறிவியல் பெயர் வழங்கப்பட்டுள்ளது, இது இந்த இனத்தை அதன் நெருங்கிய உறவினர்களிடமிருந்து பிரிக்கிறது.

(இ) ஜான் ஏ. ஹார்ட்விஞ்ஞான தாள் இந்த தனித்துவமான புதிய இனத்தை விவரிக்கிறது, 'நீண்ட நீளமான மஞ்சள் நிற முடிகள் கொண்ட ஒரு மேன் [இது] நீளமான வெளிர், நிர்வாண முகம் மற்றும் முகவாய் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது, இது மாறுபட்ட கிரீம் நிற செங்குத்து மூக்கு பட்டை கொண்டது.'

இந்த குரங்குகள் காங்கோ மற்றும் லோமாமி நதிகளால் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காங்கோ படுகையின் ஒரு சிறிய பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை விஞ்ஞானத்தால் மிகவும் அரிதாகவே ஆராயப்படுகின்றன, இது பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு பெயர் பெற்ற பகுதியைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இருப்பினும், சுமார் 6,500 சதுர மைல் பரப்பளவில், இந்த பகுதியில் அறியப்படாத உயிரினங்களின் எதிர்காலம் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலை கொண்டுள்ளனர், ஏனெனில் இப்பகுதியில் மனித நடவடிக்கைகள் அதிகரித்து வருவதாலும், குரங்குகளை உள்ளூர் வேட்டைக்காரர்கள் தங்கள் இறைச்சிக்காக கொல்வதாலும்.

கிளிக் செய்க இங்கே அசல் படங்களை காண.

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்