மக்காவைக் குறைக்கிறது

மக்காவ் அறிவியல் வகைப்பாடு

இராச்சியம்
விலங்கு
பைலம்
சோர்டாட்டா
வர்க்கம்
பறவைகள்
ஆர்டர்
சைட்டாசிஃபார்ம்ஸ்
குடும்பம்
சிட்டாசிடே
பேரினம்
சயனோப்சிட்டா
அறிவியல் பெயர்
சயனோப்சிட்டா ஸ்பிக்ஸி

மக்காவ் பாதுகாப்பு நிலை:

காடுகளில் அழிந்துவிட்டது

மக்காவ் வேடிக்கையான உண்மை:

மனித குரல்களைப் பிரதிபலிக்க முடியுமா!

மக்காவ் உண்மைகளை மாற்றுகிறது

குழு நடத்தை
  • மந்தைகள்
வேடிக்கையான உண்மை
மனித குரல்களைப் பிரதிபலிக்க முடியுமா!
மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள் தொகை அளவு
குறைந்தது 160
மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்
வாழ்விடம் இழப்பு
மிகவும் தனித்துவமான அம்சம்
ஆடம்பரமான நீலத் தழும்புகள்
நோய் அறிகுறிகள் தோன்றும் கால இடைவெளி
26 நாட்கள்
வாழ்விடம்
பாலைவன உட்லேண்ட்ஸ்
வேட்டையாடுபவர்கள்
எலிகள், ஃபெரல் பூனைகள், முங்கூஸ் மற்றும் குரங்குகள்
டயட்
கொட்டைகள், விதைகள் மற்றும் பழம்
வாழ்க்கை
  • தினசரி
பொது பெயர்
ஸ்பிக்ஸின் மக்கா
இடம்
பிரேசில்
சராசரி கிளட்ச் அளவு
2 முதல் 3 முட்டைகள்
கோஷம்
பூமியின் அரிதான விலங்குகளில் ஒன்று!
குழு
பறவைகள்

மக்காவ் இயற்பியல் பண்புகள்

நிறம்
  • நீலம் மற்றும் சாம்பல்
தோல் வகை
இறகுகள்
ஆயுட்காலம்
20 முதல் 40 ஆண்டுகள் வரை
எடை
360 கிராம் (12.7oz)
நீளம்
56cm (22in)

ஸ்பிக்ஸின் மக்கா என்பது உலகின் மிக அரிதான மற்றும் மிகவும் ஆபத்தான கிளிகள்.


மனிதர்களின் பேச்சைப் பிரதிபலிக்கும் பேசும் பறவைகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழுவில் இந்த வசதியான விலங்குகள் உள்ளன. உற்சாகமான, ஒட்டுமொத்த, மற்றும் தங்கள் தோழர்களுக்கு கடுமையாக விசுவாசமாக இருந்த ஸ்பிக்ஸின் மக்கா ஒரு காலத்தில் பிரேசிலின் பாலைவன வனப்பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தது. இருப்பினும், வாழ்விட இழப்பு, வேட்டையாடுதல் மற்றும் வேட்டையாடுதல் ஆகியவை காடுகளில் அழிந்து போகின்றன. அவற்றின் எண்ணிக்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்காக அவை இப்போது சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.சுவாரசியமான கட்டுரைகள்